Categories

Segons l’estudi publicat pel Prof. Mariano Sanz (catedràtic de Periodòncia de la Universitat Complutense de Madrid), Associació entre periodontitis i gravetat de la infecció per Covid-19: un estudi cas-control, els pacients amb periodontitis tenen gairebé nou vegades més possibilitats de morir, quatre vegades més possibilitats de necessitar ventilació assistida i, aproximadament, 3’5 vegades més possibilitats d’ingressar en una UCI si estan afectats per la Covid-19.

L’article és el resultat de creuar les dades de la salut bucal, en concret el grau de periodontitis, amb l’evolució de pacients amb covid greus (que van morir, van necessitar ingressar en una UCI o respiració assistida) a Qatar entre febrer i juliol de 2020 . el resultat d’aquest treball observacional (es van recollir 568 malalts) és que la letalitat entre els que tenien una malaltia de les genives avançada és 8’8 vegades més gran que la de la resta de la mostra; la d’ingressar en una UCI, 3,5 vegades més, i la de necessitar respiració assistida, 4,6.

Des del principi de la pandèmia ha hagut 2 clares línies d’investigació dutes a terme pel Dr Sanz, en el seu grup de la Universitat Complutense de Madrid: d’una banda estudiar el paper de la cavitat oral en les vies de transmissió de virus, i d’altra banda estudiar si les malalties bucals són un factor de risc en la gravetat de la Covid-19.

Actualment, s’estan realitzant estudis per analitzar l’evidència científica disponible, ja que la boca és una de les vies principals d’entrada de virus a l’organisme, i sembla ser que l’ús de col·lutoris antisèptics bucals amb clorhexidina, clorur de cetilpiridino (CPC), povidona iodada i peròxid d’hidrogen podrien ajudar a reduir la severitat de la Covid-19 i el risc de transmissió, mitjançant un descens de la càrrega viral a la boca dels individus infectats.

Pel que fa a la segona línia d’investigació, sí que s’ha aconseguit demostrar una associació clara i significativa entre patir periodontitis i tenir una progressió més severa d’aquesta infecció vírica, sobre tot, pel que fa a la freqüència de complicacions greus (necessitat de intubació, necessitat d’ingrés a l’UCI i mort per la Covid-19).

La periodontitis és una malaltia inflamatòria crònica de causa infecciosa, que pot mantenir un estat d’inflamació sistèmica crònica a pacients no tractats durant llargs períodes de temps. Aquest efecte ha estat clarament ja demostrat en la associació de periodontitis amb diabetis i amb malalties cardiovasculars. La inflamació sistèmica es manifesta per nivells elevats de marcadors de la inflamació en sang (per exemple, proteïna C-reactiva, citoquines inflamatòries, limfocitosi, etc.), que són alguns dels marcadors que s’han associat a un augment de la gravetat de la malaltia Covid-19. D’aquesta manera, es conclou que els pacients amb periodontitis tenen una major probabilitat de desenvolupar una resposta immune i inflamatòria aberrant, l’anomenada “tempesta de citoquines” responsable de la ràpida deterioració de molts pacients amb Covid-19.

Aquest estudi, destaca la importància de la salut oral i periodontal en el fet que la prevenció i el tractament d’hora de la periodontitis redueix el risc de tenir una infecció greu per Covid-19, i aquest fet té importants implicacions de salut pública.

Aquests marcadors de la inflamació, ja han estat estudiats prèviament en altres malalties sistèmiques obtenint resultats significatius en la associació directa entre periodontitis i malalties com: la diabetis, les malalties cardiovasculars (infart de miocardi i ictus), l’obesitat i la síndrome metabòlica, l’artritis reumatoide, la hipertensió arterial, les malalties neurodegeneratives i complicacions en l’embaràs.

El 80% de la població pateix periodontitis, però només el 10% presenta la forma avançada de la malaltia. Segons la Societat Espanyola de Periodòncia i Osteointegració, una persona amb periodontitis avançada té 3 vegades més probabilitats de patir un ictus isquèmic que una persona amb les genives sanes. De la mateixa manera, la diabetis multiplica per 3 el risc de patir periodontitis, i la periodontitis pot agreujar la diabetis dificultant el control de la glucèmia, Ja que pot augmentar la resistència a la insulina, de la mateixa manera que ho fa amb l’obesitat.

Totes aquestes dades apunten a la necessitat d’implementar mesures preventives i terapèutiques per reduir la càrrega global de periodontitis en la població. per això mateix, la tasca dels dentistes és molt important tant en la detecció precoç com en el tractament de la malaltia periodontal, millorant així també el curs d’altres malalties sistèmiques ja descrites.

Marouf, N., Cai, W., Said, K.N., Daas, H., Diab, H., Chinta, V.R., Hssain, A.A., Nicolau, B., Sanz, M. and Tamimi, F. (2021). Association between periodontitis and severity of COVID-19 infection: a case-control study. Journal of Clinical Periodontology. https://doi.org/10.1111/jcpe.13435

Herrera, Serrano J., Roldan, S., & Sanz, M. (2020). Is the oral cavity relevant in SARS-CoV-2 pandemic? Clin Oral Investig, 24(8), 2925-30. Doi10.1007/s00784-020-03413-2