Categories

Informació per als pacients sobre la periodontitis, per què s’ha de tractar i en què consisteix el tractament.

Què és la periodontitis?

La periodontitis és una malaltia inflamatòria d’origen infecciós. Els bacteris i la resposta inflamatòria del pacient destrueixen els teixits que subjecten a la dent (os, geniva i lligament). Una altra característica d’aquesta malaltia és que és crònica i té fases actives i inactives.

¿Qué es la periodontitis?

Per què és important tractar la periodontitis?

La periodontitis progressa a diferent velocitat depenent del pacient, i amb el temps, pot acabar amb la pèrdua de les dents afectades. Amb el tractament detenim / alentim la pèrdua d’os o la progressió de la malaltia. A més, la malaltia periodontal ha estat relacionada amb altres factors de risc per a algunes malalties d’origen sistèmic.

Com s’inicia la malaltia?

Durant el dia, els bacteris es dipositen damunt de la dent i formen la placa. Si la placa no s’elimina mitjançant el raspallat, aquesta s’endureix i forma el carrall. Una vegada que es forma el carrall, és necessària la visita al dentista per a poder eliminar-ho. Quan el carrall es diposita sobre la dent, els bacteris infecten i inflamen els teixits.

La gingivitis ocorre quan els bacteris penetren dins de la geniva i la inflamen. Si a més aconsegueixen arribar a l’os, tenim ja un quadre de periodontitis on els bacteris inflamen i destrueixen l’os. La gingivitis sempre precedeix a l’aparició de periodontitis, encara que no totes les gingivitis evolucionen a periodontitis.

¿Cómo se inicia la periodontitis?

Quins factors influeixen o empitjoren la malaltia?

La higiene bucal és el factor principal, però a més, existeixen altres factors de risc com la susceptibilitat individual, el tabaquisme, factors locals de les dents, malalties sistèmiques i defectes de la immunitat. (Poden consultar com realitzar una bona neteja bucal) aquí

¿Cómo se detecta la periodontitis?

En què consisteix el seu tractament?

L’objectiu principal del tractament periodontal és eliminar la inflamació de les genives. D’aquesta manera es deté la progressió de la malaltia, s’aconsegueixen uns teixits sans i s’evita la pèrdua de dents. Per això, el tractament es basa a eliminar els dipòsits de placa i càlcul que hi ha per damunt i per sota de les genives. Així, eliminem els bacteris, i en conseqüència, la inflamació i la progressió de la malaltia.

Quines són les fases del tractament periodontal?

El tractament de la malaltia periodontal es basa en:

  • Control dels factors de risc del pacient-motivació del pacient i instruccions d’higiene oral (tècnica de raspallat).
  • Higiene bucal diària i minuciosa-higiene dental professional.
  • Eliminació dels factors addicionals retentius de placa.
  • Raspat i allisat de les superfícies radiculars +/- cirurgia periodontal.
  • Visites periòdiques de manteniment per a eliminar els dipòsits subgingivals nou formats.

Una vegada tractada la malaltia, pot reaparèixer?

Sí, donat al fet que és una malaltia crònica que respon a períodes d’activitat i remissió. La salut periodontal pot mantenir-se mitjançant la neteja diària per part del pacient i el control periòdic per part del professional. En la majoria de casos, la malaltia periodontal es tracta d’aquesta manera amb èxit i els resultats es mantenen per períodes prolongats.