Català

El nostre equip

Diagonal Clinic Dental està format per un equip humà que inclou totes les especialitats de l’odontologia.

Per això, us oferim el màxim de tractaments dentals per a les diferents disciplines.

Com a resultat podem donar solució als casos més complexos que requereixin la planificació de diversos especialistes alhora.

Dra. Laura Forns

Odontòloga Responsable Sanitària

Dra. Helga Lang

Especialista en Ortodòncia

Dra. Ana Nores

Odontòloga General i Digital Smile Designer Member

Dr. Iván Valdés

Especialista en Cirurgia

Dr Stevens Sutherland

Metge Anestesista i Reanimador

Dr. Miquel Cano

Fisioterapeuta Craneomandibular

Betlem Ledo

Higienista, Tècnica en Pròtesis i Logopeda

Núria Caballero

Higienista i Tècnica en Pròtesi Dental

Marina Garrido

Administrativa Comptable

Per què confiar en Diagonal Clinic Dental?

Tractaments multidisciplinaris

La nostra experiència en Rehabilitació Dental Integral ens permet dominar les diferents disciplines dentals i oferir-vos el màxim de tractaments dentals.

Treballem coordinadament

Som sempre els mateixos professionals a cura de la seva boca.
Per tant, la nostra atenció és totalment personalitzada i sense rotació de personal.

Pacients satisfets

Sobretot cuidem dels nostres grans per donar-los una boca sana i forta que els permeti envellir de manera digna. Els nostres pacients comparteixen la satisfacció.

Resultats òptims

No donem per finalitzat un tractament fins assolir un resultat òptim, el que s’havia planificat i que és estable a llarg termini.

Ens agraden els reptes

Som experts en casos difícils.
Accidents, casos complicats i fins i tot els casos que han fracassat i necessiten retratament o un nou abordatge dental.

La nostra filosofia

Les nostres filosofies es basen en tres regles d’or: salut, funció i estètica. Per això vetllem perquè tots els nostres tractaments compleixin aquests tres requisits.

Preparat per somriure? Demaneu la vostra cita

Vingui a la primera visita

A Diagonal Clinic estarem encantats de rebre’l. Demaneu una primera visita informativa on valorarem el vostre estat de salut bucal, i us oferirem les millors solucions adaptades a les vostres necessitats i expectatives. La nostra trajectòria i experiència són la nostra garantia de professionalitat i qualitat.

Dra. Laura Hornos

Odontóloga Responsable Sanitaria

 • Licenciada en Odontología en la Universitat de Barcelona del 2000-05
 • Máster de Integrada de Adultos 2005-08 donde se especializó en el diagnóstico y tratamiento de pacientes con patologías orales complejas, y en el abordaje del paciente adulto desde una visión integral: Periodoncia y Cirugía Mucogingival, Implantes y Cirugía Oral, Prótesis y Prótesis sobre Implantes, Odontología Conservadora, Estética, Endodoncia y Ortodoncia en adultos.
 • Residencia clínica en el Máster de Periodoncia e Implantes de la University of Southern California (USC)
 • “Diploma in Esthetic Dentistry” otorgado por la Clínica Aparicio en conjunción con la Universidad Internacional de Cataluña y la University of Gotemburgo.
 • Posgrado de Acompañamiento Espiritual acreditado por la Universidad Ramón Llull
 • Máster de Invisalign, acreditado en ortodoncia Invisible
 • Asiste asíduamente a múltiples cursos y congresos de las diferentes especialidades odontológicas, y realiza tareas de colaboración en investigación con la Universitat de Barcelona.

Dra. Helga Lang

Odontóloga Ortodoncista

 • Licenciada en Odontología por la Universidad Europea de Madrid.
 • Máster en Ortodoncia y Ortopedia Funcional de los Maxilares.
 • Conocimiento y dominio de las técnicas: Roth, Damon System, Invisalign, Tip Edge, Microtornillos, Ortodoncia Funcional y Ortopedia.

Dra. Ana Nores

Odontóloga General y Prostodoncista

 • Licenciada en Odontología por la Universidad Internacional de Cataluña (UIC)
 • Especialidad en Implantología y Prótesis
 • Directora de Instalaciones Radiológicas
 • Formación continuada en Estética y otras disciplinas

Dr. Iván Valdés

Odontólogo Cirujano

 • Licenciado en Odontología por la Universidad Santa María (CCS-VZLA)
 • Máster en Cirugía Bucal e Implantología por la Universidad de Barcelona
 • Máster en Implantología y Rehabilitación Oral por la Escuela Superior de Implantología de Barcelona
 • Advanced Techniques in Implant Surgery and Prosthodontics. Loma Linda University
 • Curso intensivo de Periodoncia Quirúrgica, Universidad Internacional de Cataluña
 • Profesor Colaborador del Máster de Cirugía e Implantología Bucofacial por la Universidad de Barcelona (UB)

Dr. Stevens Sutherland

Médico Anestesista

 • Coordinador médico de OBA sedaciones (www.oba-sedaciones.es)
 • Médico Anestesiólogo y Reanimador (Hospital Universitari de la Vall d’Hebrón)

Dr. Miquel Cano

Fisioterapeuta Craneomandibular

 • Diplomado en Fisioterapia por la Universidad Internacional de Cataluña
 • Especialista en el Tratamiento de Desórdenes Temporomandibulares
 • Tratamiento del Dolor Orofacial
 • Punción Seca
 • Profesor colaborador en el Máster de Medicina, Cirugía e Implantología de la Universidad de Barcelona
 • Docente en cursos de actualización para odontólogos y estomatólogos en el Institut Català de Salut (ICS)

Belén Ledo

Higienista, Técnica en Prótesis y Logopeda

 • Técnico de Laboratorio de Prótesis.
 • Logopeda.
 • Título de operador de Rayos X.
 • Formación en Reanimación CardioPulmonar.
 • Formación en Desfibrilador Externo Automático (DEA).

Núria Caballero

Higienista y Técnica en Prótesis Dental

 • Higienista Dental
 • Técnico de Laboratorio de Prótesis
 • Título Operador de Rayos X
 • Formación en Reanimación Cardiopulmonar

Marina Garrido

Administrativa Contable

 • Recepción y atención al paciente.
 • Secretaria administrativa y contable.

Dra. Laura Forns

Odontòloga Responsable Sanitària

 • Llicenciada en Odontologia a la Universitat de Barcelona del 2000-05
 • Màster d’Integrada d’Adults 2005-08 on es va especialitzar en el diagnòstic i tractament de pacients amb patologies orals complexes, i en l’abordatge del pacient adult des d’una visió integral: Periodòncia i Cirurgia Mucogingival, Implants i Cirurgia Oral, Pròtesis i Pròtesis sobre Implants , Odontologia Conservadora, Estètica, Endodòncia i Ortodòncia en adults.
 • Residència clínica al Màster de Periodòncia i Implants de la University of Southern California (USC)
 • “Diploma in Esthetic Dentistry” atorgat per la Clínica Aparicio en conjunció amb la Universitat Internacional de Catalunya i la University of Göteborg.
 • Postgrau d’Acompanyament Espiritual acreditat per la Universitat Ramon Llull
 • Màster d’Invisalign, acreditat en ortodòncia Invisible
 • Assisteix aixíudament a múltiples cursos i congressos de les diferents especialitats odontològiques, i realitza tasques de col·laboració en recerca amb la Universitat de Barcelona.

Dra. Helga Lang

Odontòloga Ortodoncista

 • Llicenciada en Odontologia per la Universitat Europea de Madrid.
 • Màster en Ortodòncia i Ortopèdia Funcional dels Maxil·lars.
 • Coneixement i domini de les tècniques: Roth, Damon System, Invisalign, Tip Edge, Microcargols, Ortodòncia Funcional i Ortopèdia.

Dra. Ana Nores

Odontòloga General i Prostodoncista

 • Llicenciada en Odontologia per la Universitat Internacional de Catalunya (UIC)
 • Especialitat en Implantologia i Pròtesis
 • Directora d’instal·lacions radiològiques
 • Formació continuada a Estètica i altres disciplines

Dr. Iván Valdés

Odontòleg Cirurgià

 • Llicenciat en Odontologia per la Universitat Santa María (CCS-VZLA)
 • Màster en Cirurgia Bucal i Implantologia per la Universitat de Barcelona
 • Màster en Implantologia i Rehabilitació Oral per l´Escola Superior d´Implantologia de Barcelona
 • Advanced Techniques in Implant Surgery and Prosthodontics. Loma Linda University
 • Curs intensiu de Periodòncia Quirúrgica, Universitat Internacional de Catalunya
 • Professor Col·laborador del Màster de Cirurgia i Implantologia Bucofacial per la Universitat de Barcelona (UB)

Dr Stevens Sutherland

Metge Anestesista

 • Coordinador mèdic d’OBA sedacions (www.oba-sedaciones.es)
 • Metge Anestesiòleg i Reanimador (Hospital Universitari de la Vall d’Hebron)

Dr. Miquel Cano

Fisioterapeuta Craneomandibular

 • Diplomat en Fisioteràpia per la Universitat Internacional de Catalunya
 • Especialista en el Tractament de Desordres Temporomandibulars
 • Tractament del Dolor Orofacial
 • Punció Seca
 • Professor col·laborador al Màster de Medicina, Cirurgia i Implantologia de la Universitat de Barcelona
 • Docent en cursos d’actualització per a odontòlegs i estomatòlegs a l’Institut Català de Salut (ICS)

Betlem Ledo

Higienista, Tècnica en Pròtesis i Logopeda

 • Tècnic de Laboratori de Pròtesis.
 • Logopeda.
 • Títol d’operador de Rajos X.
 • Formació en Reanimació CardioPulmonar.
 • Formació en Desfibril·lador Extern Automàtic (DEA).

Núria Caballero

Higienista i Tècnica en Pròtesi Dental

 • Higienista Dental
 • Tècnic de Laboratori de Pròtesis
 • Títol Operador de Raigs X
 • Formació en Reanimació Cardiopulmonar

Marina Garrido

Administrativa Comptable

 • Recepció i atenció al pacient.
 • Secretària administrativa i comptable.