fbpx

La funcionalitat dels marcapassos es pot veure afectada durant les neteges dentals?

Els aparells elèctrics comuns per realitzar les neteges bucals produeixen senyals electromagnètics que en un pacient portador de marcapassos podrien simular activitat elèctrica del cor o ser interpretades com a soroll elèctric per un marcapassos (inhibició transitòria o augment de la freqüència d’estimulació), provocant augment del pols cardíac, pols irregular i vertígens en el pacient portador d’aquests dispositius.

Hi ha molta bibliografia, ja que se sap que, a nivell teòric, hi pot haver interferències durant el tractament dental en aquests dispositius.

Per fi, ha sortit al mercat un aparell ultrasònic per realitzar higienes dentals que compleix els valors de referència definits a la normativa EN 50527-2-1/2016 per a dispositius sanitaris implantables actius (AIMD) com marcapassos cardíacs unipolars i bipolars i cardiodesfibril·ladors implantables (CDI).

Aquest aparell elèctric d’ultrasons ha estat sotmès a un dictamen pericial on es va posar de manifest que els valors constatats es troben clarament per sota dels valors màxims permesos per als marcapassos. Així doncs, es pot excloure la possibilitat que provoqui una interferència en aquests dispositius.

Els cardiòlegs han de ser conscients de la connexió entre la malaltia de les genives (malaltia periodontal o piorrea) i la malaltia cardíaca, i animar els seus pacients a fer HIGIES BUCALS periòdiques i se sotmetin a proves de detecció i tractament de la periodontitis , ja que formen part del tractament PREVENTIU per evitar complicacions cardíaques .

Els pacients amb marcapassos o cardiopaties associades han d’extremar la cura bucodental per reduir al màxim la tosca i la càrrega bacteriana a la boca. A través de les genives inflamades, els bacteris orals passen al torrent sanguini i poden causar obstrucció vascular augmentant el risc de coàguls i trombes, i multiplicant per dos el risc d’infart.

Les neteges dentals i el tractament periodontal redueixen el risc de bacterièmies d’origen oral a la vida quotidiana del pacient i també redueixen la inflamació sistèmica i altres factors associats indirectament amb el desenvolupament de l’arteosclerosi.

DIAGONAL CLINIC DENTAL és la primera clínica a Barcelona amb equipament específic per a pacients amb marcapassos.

Fins ara, quan aquests pacients acudien al dentista per a la neteja dental periòdica només es podia realitzar mitjançant la tècnica manual. Els aparells ultrasònics habituals per a neteges dentals NO podien usar-se, tot i ser molt més efectius i ràpids en l’eliminació de tosca, per risc de crear interferències en els impulsos elèctrics generats pel marcapassos.

Gràcies a aquesta nova aparatologia el dentista i les higienistes dentals poden concentrar-se completament en el pacient i administrar un tractament segur, mínimament invasiu, amb una vibració molt menys agressiva, i amb menys sagnat, menys dolor i estrès, i menys bacterièmia. Això augmenta la nostra qualitat i eficàcia en l’eliminació de tosca i podem accedir i aprofundir en llocs de la boca on abans era impossible.

De manera inversa, els pacients amb periodontitis també han de ser alertats que tenen més risc de cardiovascular i que han de controlar els seus factors de risc de malaltia cardíaca.

Per això, és vital la coordinació entre el metge especialista i el dentista per crear consciència sobre el paper de la salut bucal en la reducció del risc de malalties cardíaques i determinar la importància de la prevenció mitjançant el control de la higiene oral periòdica d’aquests. pacients.

A més de la problemàtica de les higienes i la seva interferència en els marcapassos, hi ha altres cardiopaties i riscos que també cal valorar a la clínica dental.

En els pacients amb empelts vasculars, stents, i marcapassos intravenosos implantats cal valorar la necessitat de fer profilaxi antibiòtica per a la endocarditis bacteriana passats els 6 mesos de la cirurgia, a més de controlar el risc d’hemorràgia en què prenen teràpia anticoagulant i control de la immunosupressió per exemple a diabètics o pacients amb patologies concomitants o medicacions que puguin minvar la capacitat de funció del sistema immunològic. Això és molt important, per exemple, en aquells empelts que afecten grans gots com és l’aorta, a causa de les conseqüències catastròfiques d’un procés infecciós a aquest nivell com a conseqüència d’un tractament dental.

Davant del dubte, l’ odontòleg estarà alerta sobre la pauta prescrita per l’especialista segons les diferents societats que s’hi pronuncien com són la Societat Americana de Cardiologia o altres societats científiques .

A DIAGONAL CLINIC DENTAL , tenim voluntat per coordinar-nos amb el metge de capçalera, cardiòleg o metge especialista per a la realització de tractaments dentals.

A més, hem incorporat un Desfibril·lador SemiAutomàtic a la clínica dental i tot el personal de la clínica compta amb formació acreditada per al seu ús. També tenim un equip de metges anestesistes i reanimadors per oferir sedació en cas que el pacient ho requereixi i així minimitzar el nivell d’estrès, i controlar i tractar qualsevol anomalia a les constants vitals del pacient.

I pel que fa al risc de contagi de COVID-19 a través dels aerosols, hem apostat per l’aire net a la clínica dental, i som la primera clínica dental a Europa que té una instal·lació centralitzada per conductes per a l’extracció i aspiració d’aerosols al mateix moment que aquests es generen. Això ens converteix en una clínica molt especialitzada en el tractament de patologies dentals en pacients d’alt risc.

PARLEM DE

NOTÍCIES DESTACADES
FÈRULES DE DESCÀRREGA I FISIOTERÀPIA
PERIODÒNCIA
ESTÈTICA DENTAL
IMPLANTS
MESURES ANTI COVID
OPINIÓ
MALALTIES I MEDICACIONS AMB AFECTACIÓ BUCAL