fbpx

La periodontitis, informació per als pacients

Informació per als pacients sobre la periodontitis, per què cal tractar i en què consisteix el tractament.

Què és la periodontitis?

La periodontitis és una malaltia inflamatòria dorigen infecciós. Els bacteris i la resposta inflamatòria del pacient destrueixen els teixits que subjecten la dent (os, geniva i lligament). Una altra característica daquesta malaltia és que és crònica i té fases actives i inactives.

Què és la periodontitis? Per què és important tractar la periodontitis?

La periodontitis progressa a diferent velocitat depenent del pacient, i amb el temps, pot acabar amb la pèrdua de les dents afectades. Amb el tractament aturem/alentim la pèrdua d’os o la progressió de la malaltia. A més, la malaltia periodontal ha estat relacionada amb altres factors de risc per a algunes malalties dorigen sistèmic.

Com comença la malaltia?

Durant el dia, els bacteris es dipositen damunt de la dent i formen la placa. Si la placa no s’elimina mitjançant el raspallat, aquesta s’endureix i forma la tosca. Quan es forma la tosca, és necessària la visita al dentista per poder eliminar-lo. Quan la tosca es diposita sobre la dent, els bacteris infecten i inflamen els teixits.

La gingivitis ocorre quan els bacteris penetren dins de la geniva i la inflaman. Si a més aconsegueixen arribar a l’os, tenim ja un quadre de periodontitis on els bacteris inflamen i destrueixen l’os. La gingivitis sempre precedeix l’aparició de periodontitis, encara que no totes les gingivitis evolucionen a periodontitis.

Quins factors influeixen o empitjoren la malaltia?

La higiene bucal és el factor principal, però a més, hi ha altres factors de risc com la susceptibilitat individual, el tabaquisme, factors locals de les dents, malalties sistèmiques i defectes de la immunitat. (Poden consultar com fer una bona neteja bucal aquí

En què consisteix el tractament?

L’objectiu principal del tractament periodontal és eliminar la inflamació de les genives. D’aquesta manera s’atura la progressió de la malaltia, s’aconsegueixen uns teixits sans i s’evita la pèrdua de dents. Per això, el tractament es basa a eliminar els dipòsits de placa i càlcul que hi ha per damunt i per sota de les genives. Així, eliminem els bacteris i, en conseqüència, la inflamació i la progressió de la malaltia.

Quines són les fases del tractament periodontal?

El tractament de la malaltia periodontal es basa en:

  • Control dels factors de risc del pacient-motivació del pacient i instruccions d’higiene oral (tècnica de raspallat).
  • Higiene bucal diària i minuciosa-higiene dental professional.
  • Eliminació dels factors addicionals retentius de placa.
  • Raspat i allisat de les superfícies radiculars +/- cirurgia periodontal.
  • Visites periòdiques de manteniment per eliminar els dipòsits subgingivals neoformats.

Un cop tractada la malaltia, pot reaparèixer?

Sí, atès que és una malaltia crònica que respon a períodes dactivitat i remissió. La salut periodontal es pot mantenir mitjançant la neteja diària per part del pacient i el control periòdic per part del professional. En la majoria de casos, la malaltia periodontal es tracta així amb èxit i els resultats es mantenen per períodes prolongats.

PARLEM DE

NOTÍCIES DESTACADES
FÈRULES DE DESCÀRREGA I FISIOTERÀPIA
PERIODÒNCIA
ESTÈTICA DENTAL
IMPLANTS
MESURES ANTI COVID
OPINIÓ
MALALTIES I MEDICACIONS AMB AFECTACIÓ BUCAL