Responsable del tractament

En compliment del que es disposa en el Reglament General de Protecció de Dades 679/2016, la Llei orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (d’ara endavant “LOPD”), i Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, i restant normativa d’aplicació, t’informem que el Responsable de les dades personals tractats en el nostre lloc web és:

Objecte

La present Política de Privacitat té per objecte informar-lo sobre com tractem les teves Dades Personals. Si no estàs d’acord amb els termes continguts en aquesta Política i no acceptes els mateixos en el teu procés de registre, no podràs seguir endavant amb l’ús i accés a la web. Si tens alguna consulta respecte al contingut pots contactar-nos en el correu electrònic indicat en l’encapçalament.

Àmbit d’aplicació

La present Política aplica a tots els Usuaris que utilitzin els serveis de la nostra pàgina web, amb independència del lloc i el moment en el qual operin.

Dades que sol·licitem als nostres usuaris

En el lloc web podríem sol·licitar-te informació bàsica a través dels nostres formularis de contacte, com pot ser el teu nom complet, email, telèfon, deixant un espai perquè ens remeti la seva consulta, sol·licitud, queixa o suggeriment amb text lliure.

Podríem a més tractar dades obtingudes a través de la cookies, la qual cosa podràs consulta amb més detall en la nostra Política de Cookies. Tingues en compte que les dades sol·licitades són els necessaris per a poder complir les finalitats descrites a continuació, de no facilitar-los, no podrem contestar-te o contactar amb tu per a resoldre la teva sol·licitud.

Amb quines finalitats tractem les teves dades?

En compliment del que es disposa en el Reglament Europeu 2016/679 General de Protecció de Dades, t’informem de què tractarem les dades que ens facilites per a:

Quines dades tractem?

Derivada de les finalitats abans esmentades, a Diagonal Clinic gestionem les següents categories de dades:

No obstant això, Diagonal Clinic podrà dur a terme les verificacions per a constatar aquest fet, adoptant les mesures de diligència deguda que corresponguin, conforme a la normativa de protecció de dades.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

El tractament de dades la fi de les quals és l’enviament d’informació sobre serveis, esdeveniments i notícies relacionades amb la nostra activitat professional es basa en el consentiment de l’interessat, sol·licitat expressament per a dur a terme aquests tractaments, d’acord amb la normativa vigent.

A més, la legitimació per al tractament de les dades relacionades amb ofertes o col·laboracions es basen en el consentiment de l’usuari que remet les seves dades, que pot retirar en qualsevol moment, si bé això pot afectar la possible comunicació de manera fluida i obstrucció de processos que desitja realitzar.

Finalment, les dades es podran utilitzar per a donar compliment a les obligacions legals aplicables a Diagonal Clinic.

Per quant temps conservarem les teves dades?

Diagonal Clinic conservarà les dades personals dels usuaris únicament durant el temps necessari per a la realització de les finalitats per a les quals van ser recollits, mentre no revoqui els consentiments atorgats. Posteriorment, en cas de ser necessari, mantindrà la informació bloquejada durant els terminis legalment establerts.

Quines mesures de seguretat implantem per a cuidar les teves dades?

Per a protegir les diferents tipologies de dades reflectides en aquesta política de privacitat durà a terme les mesures de seguretat tècniques necessàries per a evitar la seva pèrdua, manipulació, difusió o alteració:

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades i com pots exercir-los?

La LOPD recull una sèrie de drets fonamentals en favor de les persones les dades de les quals es tracten. En aquesta secció t’oferim informació sobre com exercir els drets que t’assisteixen com a usuari, respecte a les teves dades personals. Tots els drets esmentats a continuació, podràs exercitar-los remetent la teva sol·licitud per correu electrònic segons s’indica en l’apartat 1, acompanyant còpia del teu document d’identitat. Tingues en compte que podríem sol·licitar-te informació addicional per a comprovar la teva identitat abans de conducta amb la seva sol·licitud.

Si desitges fer ús de qualsevol dels teus drets pot dirigir-se a info@diagonalclinic.com

Finalment, t’informem que pots dirigir-te davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i altres organismes públics competents per a qualsevol reclamació derivada del tractament de les teves dades personals.

Modificació de la política de privacitat

Diagonal Clinic podrà modificar la present Política de Privacitat en qualsevol moment, sent publicades les successives versions en el Lloc web. En qualsevol cas, Diagonal Clinic comunicarà amb previ avís les modificacions de la present política que afectin els usuaris a fi que puguin acceptar les mateixes.

La present Política de Privacitat es troba actualitzada a data 26/05/2020 Diagonal Clinic (Espanya). Reservats tots els drets.