Logopèdia a Barcelona
Diagnostiquem i tractem alteracions de la comunicació i llenguatge, tant en nens com en adults.

Què és la logopèdia?

La Logopèdia tracta de rehabilitar les funcions alterades (ajudant-se de les preservades) per dotar el pacient d’estratègies i habilitats i desenvolupar de manera òptima les activitats quotidianes de la vida diària del pacient.

Play Video

LES NOSTRES ÀREES DE TREBALL SÓN:

Àrea de la parla : discurs, articulació, apràxia de la parla, disàrtria, ressonància, trastorns de la fluïdesa de la parla (hiperfluïdesa, tartamudeig, etc.) i comunicació prelingüística (per exemple, d’atenció conjunta, intencionalitat, la senyalització de comunicació).

Àrea de la veu : la fonació de qualitat, respiració, trastorns de la ressonància, disfonies, afonies, etc.

Àrea del llenguatge (comprensió i expressió): fonètica, fonologia, morfo- sintaxi, semàntica, la pragmàtica (ús del llenguatge, aspectes socials de la comunicació), retard del llenguatge, Trastorn Específic del Llenguatge, deficiències, Autisme, trastorns en què es veu alterat o endarrerit l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura: dislèxies, digrafies, discalculies, dissortografies… Els trastorns del llenguatge secundaris a lesió cerebral: afàsies, etc.

Àrea de la cognició : atenció, memòria, concentració, la seqüenciació, la resolució de problemes i les capacitats executives. També s’hi inclouen els trastorns associats a processos degeneratius: Deteriorament de la comunicació per envelliment, trastorns neurodegeneratius infecciosos i demències, etc.

Àrea de l’alimentació : masticació, deglució, succió, fase oral, fase faríngia, fase esofàgica, miologia orofacial per via or-motora, etc.

Àrea de l’audició : dificultats de llenguatge, parla i veus degudes a pèrdues auditives de transmissió, neurosensorials i mixtes, hipoacúsies, presbiacúsia, síndromes diverses, etc.

Preparat per somriure? Demaneu la vostra cita

Vingui a la primera visita

A Diagonal Clinic estarem encantats de rebre’l. Demaneu una primera visita informativa on valorarem el vostre estat de salut bucal, i us oferirem les millors solucions adaptades a les vostres necessitats i expectatives. La nostra trajectòria i experiència són la nostra garantia de professionalitat i qualitat.